6 niedziela wielkanocna
Sugestia programowa

„Bóg jest miłością” i uzdalnia do miłości uprzedzającej i otwartej na wszystkich

06/05/18 ks. Stanisław Dyk
Wskazanie na życie chrześcijanina przemienionego przez Ducha Świętego: Homilista, czerpiąc ze słowa Bożego, może wskazać na konkretny wymiar chrześcijańskiej miłości na wzór Boga. Ma to być miłość uprzedzająca, stąd czytania mówią: „Nie wyście mnie wybrali, ale Ja was wybrałem” (Ewangelia dnia); „Nie my umiłowaliśmy Boga, ale On sam nas umiłował” (drugie czytanie).
Miłość uprzedzająca jest pierwsza, zawsze ma inicjatywę i nigdy nie czeka na zaproszenie. W homilii można też odnieść się do pierwszego czytania, w którym Duch Święty daje przykład miłości darmowej i otwartej na wszystkich, zstępując na pogan uważanych do tej pory za nieczystych, nieprzyjaciół Boga (…). W porządku działania Ducha znikają podziały ze względu na różnice rasy, religii, płci, kultury i klasy społecznej. Dzięki Duchowi między ludźmi znikają opory i uprzedzenia, kumulowane czasem przez wieki, oraz przezwyciężane są przerosty ludzkich ambicji (Jan  Paweł II).
 
„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2017/2018