6 niedziela wielkanocna
Homilia do dorosłych

Ludzie miłości

06/05/18 o. Marcin Wrzos OMI
Elementem chrześcijańskiej miłości ma być otwartość na innych. Taka miłość ewangelizuje, budzi pytania, przyciąga do Boga. Dzieje Apostolskie, powstałe ok. 80 roku, opisują rozwój i wzrost młodego Kościoła. Pierwsza wspólnota chrześcijan zadaje sobie pytanie, do kogo iść z największym swoim bogactwem, którym jest Bóg. Rozdział 10. Dziejów Apostolskich, który usłyszeliśmy, opisuje moment, w którym Ewangelia, na wyraźnie Boże polecenie, opuszcza granice świata żydowskiego i dociera do poganina, rzymskiego setnika. Pierwsi chrześcijanie zrozumieli, że muszą być otwarci na innych, że Bóg nie jest ich własnością.