6 niedziela wielkanocna
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

06/05/18 Sławomir Zatwardnicki
Gdzie chrześcijanin i w jaki sposób napełnia się miłością? Często słyszę, że wszystko już otrzymaliśmy w sakramentach, ale „rzeczywistość skrzeczy”. Co w takim razie jest nie tak, że nie widać owoców miłości? Czy miłość Ojca do Syna jest tą samą – taką samą – miłością jak miłość Syna do nas? Ilekroć czytam Ewangelię, mam wrażenie doskonałej symetryczności między stosunkiem Ojca do Syna a Syna do ludzi...