9 niedziela okresu zwykłego
Sugestia programowa

Dzień Pański dniem odpoczynku w Bogu i czynienia miłosierdzia

03/06/18 ks. Stanisław Dyk
Rozpoznanie misterium Chrystusa obecnego w obrzędach liturgicznych: Chrześcijanie swój dzień święty przeżywają w niedzielę. Jest to dzień nowego stworzenia – dzień wielkiego dzieła Chrystusa, czyli Jego zmartwychwstania i zesłania Ducha Świętego.
Podczas niedzielnej Eucharystii wierzący mają przystęp do największego „dobrego czynu”, jakim jest Pascha Pana uzdalniająca ich do życia na wzór Boga. Niedziela to dzień, w którym chrześcijanin „nie działa” po to, aby mógł w nim działać Bóg. W takim kontekście Eucharystia jawi się jako spotkanie z Panem, który jest prawdziwym „odpoczynkiem” człowieka oraz energią jego chrześcijańskiego życia (…).
 
„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2017/2018
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.