9 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Dzień inny niż wszystkie

03/06/18 ks. Tomasz Rogoziński
Dla nas chrześcijan dniem świętym jest niedziela, ponieważ w tym dniu Pan Jezus zmartwychwstał, odnosząc zwycięstwo nad grzechem, śmiercią i szatanem. Ten ważny dzień pragniemy zatem przeżyć jak najlepiej. Aby niedziela była dobrze przeżyta, to przede wszystkim nie może w niej zabraknąć spotkania z Jezusem we Mszy Świętej. Przychodzimy też do świątyni, aby po raz kolejny w modlitwie otworzyć się także na działanie Ducha Świętego, którego otrzymaliśmy w sakramencie chrztu świętego. On pragnie dać nam dobre natchnienia na cały kolejny tydzień...