9 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Pytania o niedzielę

03/06/18 ks. Maciej Szczepaniak
Pytania Jezusa mają wytrącić nas z rozmyślań o tym, że niedziela to dzień jak co dzień. Musimy się otrząsnąć z „weekendowego” postrzegania świata i spojrzeć na świat oczami Boga. W centrum naszego rozmyślania nad słowem Bożym stoi pytanie o nasze przeżywanie dnia świętego. Czy umiem świętować niedzielę?