9 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

03/06/18 Szymon Bojdo
Może my, Europejczycy, wpadliśmy już w taką pułapkę konsumpcjonizmu, że nie wyobrażamy sobie jednego dnia bez działania? Może jest też tak, że także w naszym duchowym życiu musimy mieć wszystko skrzętnie wypełnione, tak by nie pojawiło się w nim miejsce na ciszę czy coś zaskakującego? Może jest też tak, że kiedy my nic nie robimy (pozornie!) to dajemy miejsce, by mógł w nas działać Pan Bóg ze swoją łaską?