Polecamy
Pierwsza Komunia z białą kokardą Best
seller
ks. Jan Twardowski
KSIĄŻKA
24,90 zł 20,90 zł

Boże Ciało

Sugestia programowa
31/05/18 ks. Stanisław Dyk
Rozpoznanie misterium Chrystusa obecnego w obrzędach liturgicznych: W każdej celebracji eucharystycznej, w której powtarza się nakazany przez Jezusa gest i towarzyszące mu słowa, dokonuje się uobecnienie i uaktualnienie całej rzeczywistości uwielbionego Pana. Tego uobecnienia dokonuje Duch Święty, będący obecnością nieobecnego Jezusa (który siedzi po prawicy Ojca) wśród swoich uczniów.
Homilia do dorosłych
31/05/18 Rafał Bernard
Dlaczego krew zawsze stanowiła istotny element pieczętujący zawierane przymierza? Jak się ma krew Chrystusa do krwi zwierząt ofiarnych, w czym tkwi różnica? Czy dawni Izraelici byli naiwni, z takim przekonaniem przyrzekając: „wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni”, po czym i tak robili swoje? Czy działała na nich magia chwili, podniosłość, tajemniczość obrzędu, które nie przekładały się na późniejsze życiowe wybory i postawy?
Homilia do dorosłych
31/05/18 ks. Łukasz Figurski
Czytania i Ewangelia, które dziś usłyszeliśmy wskazują również na łączność Eucharystii ze świętem Paschy oraz z Przymierzem zawartym z Bogiem. Jezus spożywa z apostołami wieczerzę paschalną, która jest ustanowieniem Nowego Przymierza zawartego we krwi Pana przelanej na krzyżu. To Nowe Przymierze staje się obecne i dostępne dla każdego wierzącego w misterium Eucharystii.
Homilia do dorosłych
31/05/18 ks. Marcin Chudzik
Nasza wiara w prawdziwą obecność Jezusa w Eucharystii wynika z obietnicy Chrystusa, który dał nam swoje Ciało i Krew jako pokarm i napój. Podczas mszy świętej chleb i wino zamienia się w zmartwychwstałe i uwielbione Ciało i Krew Chrystusa, zachowując jedynie smak, kolor, kształt chleba i wina. Jezus przychodzi do nas i oddaje się nam w swoim ciele i krwi, aby być naszym pokarmem duchowym.
Homilia do młodzieży
31/05/18 o. Marcin Wrzos OMI
Bóg bliski ludziom. To obraz wyłaniający się z Księgi Wyjścia, według tradycji spisanej przez Mojżesza. Księga przedstawia wyjście Izraelitów z niewoli faraona, do wolności w Ziemi Obiecanej. W czasie czterdziestoletniej ucieczki Izraelici nie zawsze słuchali Boga. Byli niezadowoleni, oddawali cześć innym bogom. Bóg, na szczęście, jest cierpliwy. Kolejny raz zawiera przymierze z Izraelitami. Daje nową szansę. Nową szansę daje nam Chrystus w Ewangelii. Ogłasza nowe przymierze przez ustanowienie Eucharystii. Daje nam pokarm, lekarstwo...
Homilia do dzieci
31/05/18 bp Antoni Długosz
Jadąc z posługą duszpasterską, słyszałem głos syreny z samochodu (obraz), którym przewozi się krew do szpitali. Wszystkie pojazdy zjeżdżały na pobocze, dając pierwszeństwo owemu pojazdowi. Polecałem Panu Bogu zdrowie chorych, dla których wieziono ten cenny dar honorowych dawców krwi. Jako kleryk także z kolegami oddawałem krew. Spotykamy napisy: „Krew – darem życia”. W starożytności panowało przekonanie, że w krwi znajduje się życie. Skoro życie pochodzi od Boga – Żydom nie pozwalano spożywać krwi zwierząt, a jedynie ofiarować ją Bogu.