Boże Ciało
Homilia do dzieci

Dzięki Komunii Świętej przeżywam niebo na ziemi

31/05/18 bp Antoni Długosz
Jadąc z posługą duszpasterską, słyszałem głos syreny z samochodu (obraz), którym przewozi się krew do szpitali. Wszystkie pojazdy zjeżdżały na pobocze, dając pierwszeństwo owemu pojazdowi. Polecałem Panu Bogu zdrowie chorych, dla których wieziono ten cenny dar honorowych dawców krwi. Jako kleryk także z kolegami oddawałem krew. Spotykamy napisy: „Krew – darem życia”. W starożytności panowało przekonanie, że w krwi znajduje się życie. Skoro życie pochodzi od Boga – Żydom nie pozwalano spożywać krwi zwierząt, a jedynie ofiarować ją Bogu.