Boże Ciało
Homilia do dorosłych

Jezus pragnie być z nami

31/05/18 ks. Łukasz Figurski
Czytania i Ewangelia, które dziś usłyszeliśmy wskazują również na łączność Eucharystii ze świętem Paschy oraz z Przymierzem zawartym z Bogiem. Jezus spożywa z apostołami wieczerzę paschalną, która jest ustanowieniem Nowego Przymierza zawartego we krwi Pana przelanej na krzyżu. To Nowe Przymierze staje się obecne i dostępne dla każdego wierzącego w misterium Eucharystii.