Boże Ciało
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

31/05/18 Rafał Bernard
Dlaczego krew zawsze stanowiła istotny element pieczętujący zawierane przymierza? Jak się ma krew Chrystusa do krwi zwierząt ofiarnych, w czym tkwi różnica? Czy dawni Izraelici byli naiwni, z takim przekonaniem przyrzekając: „wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni”, po czym i tak robili swoje? Czy działała na nich magia chwili, podniosłość, tajemniczość obrzędu, które nie przekładały się na późniejsze życiowe wybory i postawy?