Polecamy
Franciszek dla mężczyzn
Markus Hofer
KSIĄŻKA
24,00 zł 20,40 zł

NMP Królowej Polski

Homilia do dorosłych
03/05/18
W homilii wygłoszona na Jasnej Górze, 28 lipca 2016 papież Franciszek mówił: Na Jasnej Górze, podobnie jak w Kanie, Maryja oferuje nam swoją bliskość i pomaga nam odkryć, czego brakuje do pełni życia. Teraz, podobnie jak wówczas, czyni to z macierzyńską troską, ze swoją obecnością i dobrą radą, ucząc nas unikania arbitralnych decyzji i szemrań w naszych wspólnotach.
Homilia do dorosłych
03/05/18 Olaf Szczypiński
Dzisiejsza uroczystość ukazuje mi także chrześcijaństwo jako religię wolności, gdzie Bóg składa swoją wolność w ręce ludzi i dokonuje wywyższenia ludzkiej natury przez nieskrępowane „niech mi się stanie według słowa Twego” – akt woli Matki wolności.
Homilia do dorosłych
03/05/18 ks. Marek Piedziewicz
Królowa Polski - co obecnie oznacza ten Maryjny tytuł? Czy jest jedynie ozdobnym i tkliwym sformułowaniem związanym z czasami, które już nie powrócą? Czy odnosi się jedynie do bogatego dziedzictwa polskiej kultury? A może jest archaizmem odwołując do monarchii, której już w Polsce nie mamy?
Homilia do dorosłych
03/05/18 ks. Dariusz Dąbrowski COr
Historia naszego narodu jest bardzo burzliwa. To historia wielkości i upadku. Wielkich czynów i podłości. Jesteśmy narodem obietnic i niewykorzystanych szans. Geneza dzisiejszej uroczystości: państwowej i kościelnej jednocześnie pokazuje nam wyraźnie, że w Polsce nie można oddzielić polityki od religii. Wiara nigdy nie będzie prywatną sprawą. Tak jak polityka nie będzie wolna od uwarunkowań religijnych. Taka jest historia świata. Pismo Święte, a szczególnie Apokalipsa jest tego świadectwem. Taka jest także nasza polska historia. Dlaczego?