NMP Królowej Polski
Homilia do dorosłych

Dlaczego nie nazywasz mnie Królową Polski?

03/05/18 ks. Dariusz Dąbrowski COr
Historia naszego narodu jest bardzo burzliwa. To historia wielkości i upadku. Wielkich czynów i podłości. Jesteśmy narodem obietnic i niewykorzystanych szans. Geneza dzisiejszej uroczystości: państwowej i kościelnej jednocześnie pokazuje nam wyraźnie, że w Polsce nie można oddzielić polityki od religii. Wiara nigdy nie będzie prywatną sprawą. Tak jak polityka nie będzie wolna od uwarunkowań religijnych. Taka jest historia świata. Pismo Święte, a szczególnie Apokalipsa jest tego świadectwem. Taka jest także nasza polska historia. Dlaczego?