NMP Królowej Polski
Homilia do dorosłych

Pod czyim panowaniem żyjesz?

03/05/18 ks. Marek Piedziewicz
Królowa Polski - co obecnie oznacza ten Maryjny tytuł? Czy jest jedynie ozdobnym i tkliwym sformułowaniem związanym z czasami, które już nie powrócą? Czy odnosi się jedynie do bogatego dziedzictwa polskiej kultury? A może jest archaizmem odwołując do monarchii, której już w Polsce nie mamy?