NMP Królowej Polski
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

03/05/18 Olaf Szczypiński
Dzisiejsza uroczystość ukazuje mi także chrześcijaństwo jako religię wolności, gdzie Bóg składa swoją wolność w ręce ludzi i dokonuje wywyższenia ludzkiej natury przez nieskrępowane „niech mi się stanie według słowa Twego” – akt woli Matki wolności.