Polecamy
Katolicy powróćcie do domu. Niezwykły Boży plan na twoje życie Best
seller
Tom Peterson
KSIĄŻKA
20,00 zł 9,00 zł

Narodzenie św. Jana Chrzciciela

Sugestia programowa
24/06/18 ks. Stanisław Dyk
Wskazanie na życie chrześcijanina przemienionego przez Ducha Świętego: Chrześcijanin został w Eucharystii odrodzony – został dotknięty słowem pełnym mocy; został przemieniony przez Ducha Świętego. Na Eucharystii jego „usta się otworzyły” – wielbił Boga i radował się z tego, że Bóg działa w historii.
Homilia do dorosłych
24/06/18 Iwona, Andrzej Tomaszewscy
Kaznodzieja mógłby zadać słuchaczom niektóre z poniższych pytań. A może uda mu się podpowiedzieć im, co mogliby zrobić, aby móc odpowiedzieć na nie pozytywnie: Czy i my chcemy mieć dzieci? Czy rozumiemy, że posiadanie dzieci jest powodem szczęścia? Czy nasze dzieci znajdują w nas wsparcie?
Homilia do dorosłych
24/06/18 ks. Jacek Kacprzak
Punktem centralnym dzisiejszej sceny ewangelicznej jest dramatyczny zwrot naturalnego biegu wydarzeń związanych z obrzezaniem chłopca. Według ustalonej tradycji, tego dnia powinien on bowiem otrzymać imię swojego ojca, tak aby być znakiem życia i trwania rodu. Sprzeciwia się temu Elżbieta, widocznie wprowadzona wcześniej przez Zachariasza w tajemnicę życia syna: „Ma otrzymać imię Jan” (Łk 1, 60). Zebrani oponują: „Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię”. „Nie ma nikogo”.
Homilia do dorosłych
24/06/18 ks. Piotr Wojnar
Wielu miało chwile w swoim życiu, kiedy bardzo pragnęło nie mieć dzieci. Używali nowoczesnych metod zabezpieczeń, by to pragnienie się spełniło… Bywa jednak, że dziecko w końcu przychodzi – zaplanowane, „bo już pora” – albo i nie... W efekcie bywa, że nie rozumieją nawet czym jest miłość do własnej córki lub syna. Niektórzy jednak wytrwają przy swoim myśleniu, pozostaną bezdzietni. Za późno przyjdzie refleksja, że puste jest życie egoisty, który cokolwiek robił, czynił to dla siebie...
Homilia do młodzieży
24/06/18 s. Urszula Kłusek SAC
Zanim ktokolwiek z nas przyszedł na świat, najpierw otrzymał dar życia od Boga. Bóg wypowiedział imię każdej i każdego z nas, i przez to „cudownie nas stworzył”. Stwarzając nas, powołując nas do życia, Bóg wypowiedział słowo miłości – i z tej miłości zrodził nas do życia. I nie ważne jest, czy ktoś z nas był wyczekany i wytęskniony przez ziemskich rodziców, czy też jego pojawienie się zaskoczyło mamę o tatę. Każdy z nas żyje, bo zapragnęła nas miłość, którą jest Bóg.
Homilia do dzieci
24/06/18 Danuta Szelejewska
Do dawania świadectwa Chrystusowi powołany jest każdy z nas. W chwili chrztu zostaliśmy napełnieni Duchem Świętym, uzdalniającym nas do dobrego życia. Wtedy też, oprócz imienia nadanego nam przez rodziców, otrzymaliśmy nowe imię: CHRZEŚCIJANIN. Jak Jan Chrzciciel – o czym zapewnia autor Dziejów Apostolskich – „głosił chrzest nawrócenia całemu ludowi izraelskiemu” (Dz 13, 24), tak i my chrześcijanie zobowiązani jesteśmy słowem i czynem pokazywać drogę do Pana.