Narodzenie św. Jana Chrzciciela
Homilia do dorosłych

Bądź wola Twoja

24/06/18 ks. Piotr Wojnar
Wielu miało chwile w swoim życiu, kiedy bardzo pragnęło nie mieć dzieci. Używali nowoczesnych metod zabezpieczeń, by to pragnienie się spełniło… Bywa jednak, że dziecko w końcu przychodzi – zaplanowane, „bo już pora” – albo i nie... W efekcie bywa, że nie rozumieją nawet czym jest miłość do własnej córki lub syna. Niektórzy jednak wytrwają przy swoim myśleniu, pozostaną bezdzietni. Za późno przyjdzie refleksja, że puste jest życie egoisty, który cokolwiek robił, czynił to dla siebie...