Narodzenie św. Jana Chrzciciela
Sugestia programowa

Bóg mocą swego słowa i Ducha Świętego działa w osobistej historii wierzącego

24/06/18 ks. Stanisław Dyk
Wskazanie na życie chrześcijanina przemienionego przez Ducha Świętego: Chrześcijanin został w Eucharystii odrodzony – został dotknięty słowem pełnym mocy; został przemieniony przez Ducha Świętego. Na Eucharystii jego „usta się otworzyły” – wielbił Boga i radował się z tego, że Bóg działa w historii.
Chrześcijanin nie wątpi już w obietnice Boże (jak Zachariasz przy objawieniu poczęcia Jana), lecz przyjmuje słowo Boga kierowane do niego w celebracji i w codziennej modlitwie. Chrześcijanin patrzy już na swoje życie jako na historię zbawienia, w którą wkroczył Bóg miłości. Tylko wtedy można żyć pojednanym ze sobą i z bliskimi. Ten, kto nie potrafi odczytać Bożego działania, żyje jak ateista, żyje jak człowiek pozbawiony korzeni – nie rozumie swej przeszłości, nie potrafi wyciągać z niej wniosków i boi się przyszłości.
 
„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2017/2018
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.