Narodzenie św. Jana Chrzciciela
Homilia do dzieci

Moje imię chrześcijanin

24/06/18 Danuta Szelejewska
Do dawania świadectwa Chrystusowi powołany jest każdy z nas. W chwili chrztu zostaliśmy napełnieni Duchem Świętym, uzdalniającym nas do dobrego życia. Wtedy też, oprócz imienia nadanego nam przez rodziców, otrzymaliśmy nowe imię: CHRZEŚCIJANIN. Jak Jan Chrzciciel – o czym zapewnia autor Dziejów Apostolskich – „głosił chrzest nawrócenia całemu ludowi izraelskiemu” (Dz 13, 24), tak i my chrześcijanie zobowiązani jesteśmy słowem i czynem pokazywać drogę do Pana.