Narodzenie św. Jana Chrzciciela
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

24/06/18 Iwona, Andrzej Tomaszewscy
Kaznodzieja mógłby zadać słuchaczom niektóre z poniższych pytań. A może uda mu się podpowiedzieć im, co mogliby zrobić, aby móc odpowiedzieć na nie pozytywnie: Czy i my chcemy mieć dzieci? Czy rozumiemy, że posiadanie dzieci jest powodem szczęścia? Czy nasze dzieci znajdują w nas wsparcie?