Trójcy Przenajświętszej
Homilia do dorosłych

Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę

27/05/18 ks. Paweł Pacholak
W historii świata dokonuje się bardzo konkretne ucieleśnienie tego co zapowiedział Jahwe Mojżeszowi: Jestem miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność, aż do końca, nie jest to ogólna definicja Boga, ale opis Jego istoty, dlatego realizuje się ona w konkrecie Jezusa Chrystusa i jeszcze bardziej w każdym spotkaniu z żywym Bogiem. Życie wiary, nie życie religijne tylko, ale doświadczenie spotkania Pana Boga, staje się kolejnym objawieniem tajemnicy Trójcy.