Trójcy Przenajświętszej
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

27/05/18 Michał Piotr Gniadek
Chrystus poleca swoim uczniom, aby „nauczali wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Codziennie też wypowiadamy te słowa czyniąc znak krzyża. A może tylko bezrefleksyjnie czynimy znaki, traktując je trochę jak wyuczone zaklęcia, które mają nam zapewnić pokój ducha, bezpieczeństwo i Boże błogosławieństwo?