Trójcy Przenajświętszej
Homilia do dorosłych

Wyznajemy wiarę w Trójcę Świętą

27/05/18 ks. Paweł Wygralak
Dzisiejsze liturgiczne rozważanie tajemnicy Trójcy Świętej, oddanie czci i uwielbienie Boga w Trójcy Jedynego, kończy bogaty okres liturgiczny, w czasie którego przeżywaliśmy Święta Wielkanocne i Zesłanie Ducha Świętego. Pochylaliśmy się nad miłosierdziem Boga Ojca, który posłał swego Syna na świat. Posłał Go, ponieważ chciał naszego zbawienia. Wierzymy, że Chrystus prawdziwy Bóg, stał się prawdziwym człowiekiem...