Trójcy Przenajświętszej
Sugestia programowa

Zanurzeni w życie Ojca, Syna i Ducha Świętego

27/05/18 ks. Stanisław Dyk
Rozpoznanie misterium Chrystusa obecnego w obrzędach liturgicznych: W homilii warto nawiązać do Ewangelii, w której obok uczniów oddających pokłon Jezusowi zmartwychwstałemu są też i tacy, którzy wątpią.
Wśród uczestników zgromadzenia liturgicznego wątpiącymi będą zawsze ci, którzy nie karmią się słowem Boga, bo go zwyczajnie nie słuchają, nie przyjmują miłości Ducha przekazanej w Komunii Świętej oraz nie naśladują Ojca objawionego w Synu. Postawa wierzących w liturgii powinna natomiast przejawiać się w głębokiej wierze i adoracji Boga – w „oddawaniu Mu pokłonu”.
Wskazanie na życie chrześcijanina przemienionego przez Ducha Świętego: Chrześcijanin zanurzony w życiu Boga Trójjedynego posłany jest do świata, aby życie to przekazywać dalej – aby przekazywać relacje, które otrzymał od Boga Trójjedynego. Komunia Trójcy Świętej jawi się zatem jako „źródło i kryterium prawdy wszelkich relacji” (KKK 2845); (…).
 
„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2017/2018