Polecamy
Katolicy powróćcie do domu. Niezwykły Boży plan na twoje życie Best
seller
Tom Peterson
KSIĄŻKA
20,00 zł 9,00 zł
Wniebowstąpienie Pańskie
Sugestia programowa

Chrystus wstępuje do nieba, „aby dać nam udział w swoim Bóstwie”

13/05/18 ks. Stanisław Dyk
Rozpoznanie misterium Chrystusa obecnego w obrzędach liturgicznych: Misterium wniebowstąpienia uobecnia się dla nas i dla naszego zbawienia w „tu i teraz” Eucharystii. To tutaj Chrystus „chrzci” wierzących w Duchu Świętym, który wprowadza ich w „bogactwo chwały” uwielbionego Pana, w „przemożny ogrom Jego mocy” (drugie czytanie).
To teraz dokonuje się paschalna komunia Chrystusa – Głowy z Jego Ciałem – Kościołem (por. kolekta). Pan zaś daje nam przedsmak swojej chwały i pozwala kosztować „darów Bożych”
(modlitwa po komunii św.). Homilista powinien zachęcić zgromadzonych, aby wzbudzili w sobie pragnienie kosztowania tych darów, aby uwierzyli, że Ten „wzięty do nieba” przychodzi teraz do nas pod osłoną znaków z taką samą chwałą, z jaką wstępował do Ojca (…).
„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2017/2018