Wniebowstąpienie Pańskie
Sugestia programowa

Chrystus wstępuje do nieba, „aby dać nam udział w swoim Bóstwie”

13/05/18 ks. Stanisław Dyk
Rozpoznanie misterium Chrystusa obecnego w obrzędach liturgicznych: Misterium wniebowstąpienia uobecnia się dla nas i dla naszego zbawienia w „tu i teraz” Eucharystii. To tutaj Chrystus „chrzci” wierzących w Duchu Świętym, który wprowadza ich w „bogactwo chwały” uwielbionego Pana, w „przemożny ogrom Jego mocy” (drugie czytanie).
To teraz dokonuje się paschalna komunia Chrystusa – Głowy z Jego Ciałem – Kościołem (por. kolekta). Pan zaś daje nam przedsmak swojej chwały i pozwala kosztować „darów Bożych”
(modlitwa po komunii św.). Homilista powinien zachęcić zgromadzonych, aby wzbudzili w sobie pragnienie kosztowania tych darów, aby uwierzyli, że Ten „wzięty do nieba” przychodzi teraz do nas pod osłoną znaków z taką samą chwałą, z jaką wstępował do Ojca (…).
„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2017/2018