Wniebowstąpienie Pańskie
Homilia do dzieci

Pożegnanie

13/05/18 Monika Zuber
Dzisiejsze czytania z Dziejów Apostolskich i Ewangelii opowiadają o wniebowstąpieniu Jezusa. To ostatnie Jego chwile z apostołami. Pożegnanie. Czytamy, jak Jezus wypowiada swoje ostatnie słowa do swoich przyjaciół i współpracowników, z którymi w ostatnich latach spędził tak wiele czasu. Tak wiele mają wspólnych wspomnień, tyle wspólnych przygód, tyle trudnych chwil, przez które przeszli z Bożą pomocą...