Zesłanie Ducha Świętego
Sugestia programowa

Dziś Bóg Ojciec „rozlewa w naszych sercach Dar, który zawiera wszystkie dary: Ducha Świętego”

20/05/18 ks. Stanisław Dyk
Wyjaśnienie tekstów świętych – odsłonięcie obchodzonego misterium: Wymowa słowa Bożego wskazuje na różnorodność i bogactwo dzieła, jakiego Duch Święty dokonuje w człowieku i w świecie: dar Ducha jawi się tutaj jako podmiot nowego stworzenia; szczyt odnowionych relacji między Jezusem a Jego uczniami; jako źródło Jego nieustannej obecności w historii Kościoła.
Wskazanie na życie chrześcijanina przemienionego przez Ducha Świętego: Chrześcijan przemieniony przez Eucharystię wezwany jest do tego, aby poddał się Duchowi Świętemu – aby „stosował się” do Jego działania (por. Ga 5, 25), aby pragnął Jego ożywiającej mocy, uwierzył w nią i zechciał z nią współpracować. Za każdym razem bowiem, gdy Duch przychodzi i napełnia człowieka, ten staje się zdolny do pełnienia dzieł Bożych (…).
 
„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2017/2018