Zesłanie Ducha Świętego
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

20/05/18 Anna Lipczyńska
Wymienione w drugim czytaniu owoce Ducha też warto byłoby przeanalizować – każdy po kolei. Zwróciłabym szczególną uwagę na: cierpliwość, uprzejmość, wierność, opanowanie. Swój wybór uzasadniam tym, że o miłości, radości i pokoju mówi się znacznie częściej niż o tych darach, które proponuję, aby pochylić się nad nimi dzisiaj, w obecnych warunkach społecznych, kulturowych… i politycznych też. Nie trzeba bezpośrednio nawiązywać do polityki, aby uświadomić katolikom, że wszystkie wymiary życia muszą być otwarte na dary i owoce Ducha Świętego.