Zesłanie Ducha Świętego
Homilia do dorosłych

Współpraca z Duchem Świętym

20/05/18 ks. Kazimierz Kubat SDS
Kościół wychodzi z podziemia i staje się faktycznym głosicielem zbawczej woli Boga. To wydarzenie rzeczywiście napełniło Kościół Duchem, ożywiło Jego członków i uzdolniło do tego, co nakazał im Chrystus przy wniebowstąpieniu: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28, 19; Mk 16, 15). To jest właśnie fundamentalne i pierwszoplanowe zadanie Kościoła, do którego uzdalnia nas Duch Święty.