Zesłanie Ducha Świętego
Homilia do dorosłych

Żywa obecność

20/05/18 ks. Adam Kalbarczyk
Odprawiana przez nas liturgia jest szczególną rzeczywistością, w której spotykamy się z Jezusem, świętuje­my Jego obecność pośród nas. Jednak nie spotkamy się z Nim, jeśli będzie­my tu tylko fizycznie obecni albo ograniczymy się jedynie do zewnętrznej aktywności. Chrześcijańska liturgia wymaga świadomego udziału, wejścia w tajemnicę Chrystusa, by z Nim, przez Niego, i w Nim człowiek mógł się w pełni otworzyć na Boga.