Apostolstwo modlitwy
Homilia do dorosłych

Złapani w sieci (na czerwiec)

01/06/18 ks. Paweł Szpyrka SJ
Intencja powszechna: Aby sieci społecznościowe sprzyjały solidarności i poszanowaniu drugiego w jego odmienności.
Wielkim wyzwaniem wirtualnego świata jest szacunek wobec człowieka. Odległość jaka nas dzieli, zapośredniczona przez ekran i klawiaturę komputera czy telefonu kusi do nieroztropnej brawury, a szybkość obiegu informacji niezmąconej refleksją eskaluje lawinę coraz bardziej emocjonalnych i głupich argumentów i ocen. Coraz więcej wody, coraz mniej ryb. Szacunek wobec człowieka jest podstawowym warunkiem wysłuchania go, usłyszenia tego, co ma do powiedzenia, właściwego zrozumienia i adekwatnego przyjęcia. Przyjęcia jego komunikatu przeważnie nie w całości, lecz w części możliwej teraz do przyjęcia. Bo przecież tak jak nie ma ludzi nieomylnych, tak też nie ma takich, co tylko się mylą. „Jedynym kluczem, który otwiera drzwi komunikacji, jest pokora” (papież Franciszek).