Polecamy

Homilie okolicznościowe

Homilia do dorosłych
01/05/18 ks. Kazimierz Zdziebko OMI
O św. Józefie możemy powiedzieć, że nie wciskał się na karty biblijnej historii, co potwierdza jego milcząca tam obecność, chociaż Pan Bóg wyznaczył mu szczególną rolę w historii zbawienia. To Bóg dał mu tam miejsce, i to bynajmniej, nie jak owemu ewangelicznemu robotnikowi „jedenastej godziny”. Wiemy, że pochodził z królewskiego rodu Dawida, że był mężem Maryi, że był przybranym ojcem Jezusa, a z zawodu był cieślą. I w jego codzienność i życiowe plany Bóg wkroczył niespodziewanie i nieprzewidywalnie, podobnie jak wkroczył w codzienność i plany Maryi. Czyż możemy uważać, że nie chciał normalnego, spokojnego, ustatkowanego życia małżeńskiego i rodzinnego?
Homilia do dorosłych
21/05/18 s. Noela Wojtatowicz CSFN
W Piśmie Świętym Maryja, Jej pojawianie – jest zawsze kluczowe. Od momentu zwiastowania aż po czuwanie w Wieczerniku spełnia swe powołanie Matki Jezusa i Matki konstytuującego się Kościoła. Tym, co charakteryzuje Maryję, jest Jej obecność przy Synu, a następnie przy uczniach Chrystusa. Maryja jest obecna podczas wydarzeń paschalnych. Podąża za cierpiącym Synem na kalwaryjskie wzgórze, jest świadkiem Jego krzyżowej śmierci, a po zmartwychwstaniu Jezusa trwa na modlitwie z pierwszą wspólnotą rodzącego się Kościoła, oczekując Bożego znaku - obiecanego Pocieszyciela, jak poświadcza w dzisiejszej lekturze Dziejów Apostolskich św. Łukasz.
Homilia do dorosłych
24/05/18 s. Noela Wojtatowicz CSFN
Historia tego święta związana jest ze Zgromadzeniem Sióstr Oblatek Chrystusa Kapłana, które modli się o uświęcenie prezbiterów i kandydatów do kapłaństwa. Ojciec Święty Pius XII ustanowił je dla tego zakonu jako święto patronalne w 1952 roku. Od 2013 roku o jest w czwartek po Zesłaniu Ducha Świętego w całym Kościele. Zakończony w niedzielę okres paschalny uświadamia nam, że w pierwszy czwartek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego kapłaństwo nabiera nowego znaczenia i zakorzenienia w kapłaństwie Jezusa Chrystusa, Jedynego Kapłana, który złożył ofiarę na ołtarzu krzyża i jako jedyny pośrednik wstawia się za nami u Ojca.
Homilia do dorosłych
08/06/18 ks. Tomasz Szałanda
Co ma wspólnego historia mszy świętej w Teheranie z uroczystością Najświętszego Serca Pana Jezusa? Cóż oznacza wezwanie: „Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze”? W jaki sposób nam je daje? Cóż oznacza wezwanie: „Serce Jezusa nadziejo w Tobie umierających”? Przebite serce oznacza śmierć, jest kresem a nie źródłem nadziei. Cóż oznacza wezwanie: „Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych”? Jak serce Syna Bożego może być czyjąś rozkoszą, czymś pożądanym, upragnionym, nasycającym?
Homilia do dorosłych
23/06/18 ks. Radosław Rychlik
Papież Franciszek na cały ten rok 2018 ukazał nam jako patrona, św. Józefa z Nazaretu. To on jest niedoścignionym wzorem ojcostwa i męskości. To na nim każdy mężczyzna powinien się wzorować, a każdy tata uczyć od niego postawy ojcowskiej miłości. Święty Józef z Nazaretu, małżonek Maryi Panny i ziemski opiekun Syna Bożego jest dla nas przewodnikiem w powołaniu ojcowskim. Postać świętego rzemieślnika z Nazaretu jest wciąż aktualna i zasługuje na promocję. Józef jest bowiem mocnym mężczyzną a takich ojców potrzeba dla naszych dzieci.
Homilia do dorosłych
27/06/18 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Nikogo nie było – tylko Maryja i ja. Te ikonę znałem tylko z reprodukcji. Ponoć jest to kopia ikony z soboru Zaśnięcia Matki Boskiej z moskiewskiego Kremla. Nie miało to dla mnie znaczenia. Zanurzyłem się w modlitwie. Po kilku chwilach dociera do mnie, że nie jestem sam. Faktycznie! W przejściu do następnej komnaty siedzi pani. Patrzy na mnie wymownie. Po chwili pyta mnie po rosyjsku: – Przepraszam, dlaczego tak długo Pan tu jest? Odpowiedziałem po rosyjsku: – Proszę mi wybaczyć, pragnę się pomodlić, pierwszy raz stoję przed Matką Bożą Włodzimierską.