Homilie okolicznościowe
Homilia do dorosłych

Kto spożywa Chleb staje się synem Bożym (24 V)

24/05/18 s. Noela Wojtatowicz CSFN
Historia tego święta związana jest ze Zgromadzeniem Sióstr Oblatek Chrystusa Kapłana, które modli się o uświęcenie prezbiterów i kandydatów do kapłaństwa. Ojciec Święty Pius XII ustanowił je dla tego zakonu jako święto patronalne w 1952 roku. Od 2013 roku o jest w czwartek po Zesłaniu Ducha Świętego w całym Kościele. Zakończony w niedzielę okres paschalny uświadamia nam, że w pierwszy czwartek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego kapłaństwo nabiera nowego znaczenia i zakorzenienia w kapłaństwie Jezusa Chrystusa, Jedynego Kapłana, który złożył ofiarę na ołtarzu krzyża i jako jedyny pośrednik wstawia się za nami u Ojca.