Homilie okolicznościowe
Homilia do dorosłych

Służcie Chrystusowi jako Panu (1 V)

01/05/18 ks. Kazimierz Zdziebko OMI
O św. Józefie możemy powiedzieć, że nie wciskał się na karty biblijnej historii, co potwierdza jego milcząca tam obecność, chociaż Pan Bóg wyznaczył mu szczególną rolę w historii zbawienia. To Bóg dał mu tam miejsce, i to bynajmniej, nie jak owemu ewangelicznemu robotnikowi „jedenastej godziny”. Wiemy, że pochodził z królewskiego rodu Dawida, że był mężem Maryi, że był przybranym ojcem Jezusa, a z zawodu był cieślą. I w jego codzienność i życiowe plany Bóg wkroczył niespodziewanie i nieprzewidywalnie, podobnie jak wkroczył w codzienność i plany Maryi. Czyż możemy uważać, że nie chciał normalnego, spokojnego, ustatkowanego życia małżeńskiego i rodzinnego?