Homilie okolicznościowe
Homilia do dorosłych

Uczyńcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie (21 V)

21/05/18 s. Noela Wojtatowicz CSFN
W Piśmie Świętym Maryja, Jej pojawianie – jest zawsze kluczowe. Od momentu zwiastowania aż po czuwanie w Wieczerniku spełnia swe powołanie Matki Jezusa i Matki konstytuującego się Kościoła. Tym, co charakteryzuje Maryję, jest Jej obecność przy Synu, a następnie przy uczniach Chrystusa. Maryja jest obecna podczas wydarzeń paschalnych. Podąża za cierpiącym Synem na kalwaryjskie wzgórze, jest świadkiem Jego krzyżowej śmierci, a po zmartwychwstaniu Jezusa trwa na modlitwie z pierwszą wspólnotą rodzącego się Kościoła, oczekując Bożego znaku - obiecanego Pocieszyciela, jak poświadcza w dzisiejszej lekturze Dziejów Apostolskich św. Łukasz.