I Komunia Święta i Biały Tydzień

Obdarowani dzielą się darami

20/05/18 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Cel homilii: Ukazujemy Ducha Świętego, który wzmacnia swych wyznawców wieloma darami. Pouczamy dzieci pierwszokomunijne, że przyjmując dziś wielki Dar do swego serca – Jezusa Chrystusa w Komunii św. – są zobowiązane do dzielenia się Nim z wszystkimi ludźmi. Pomoce: Na czerwonych kartkach w kształcie ognistych płomieni wypisujemy dary Ducha Świętego. Czytania z uroczystości Zesłania Ducha Świętego rok B: Dz 2, 1-11; Ga 5, 16-25; J 15, 26-27; 16, 12-15.