Nabożeństwo Fatimskie
Homilia do dorosłych

Czego Pani sobie życzy ode mnie? (13 VI)

13/06/18 ks. Piotr Śliżewski
Maryja po pytaniu Łucji: „Czego Pani sobie życzy ode mnie?” - poprosiła o to, by dzieci codziennie odmawiały różaniec i nauczyły się czytać. Niby proste rzeczy, a pokazujące istotne cechy życia chrześcijańskiego. Połączenie tych dwóch próśb tworzy motto: „systematycznie się rozwijaj”. Trzeba to robić zarówno w sensie duchowym jak i intelektualnym. Aby Bóg uczynił z nas dobre narzędzia trzeba być człowiekiem rozmodlonym i ciągle pragnącym rozwoju. W tradycji chrześcijańskiej słyszymy o wielu połączeniach, które to potwierdzają.