Słuchając Franciszka
Homilia do dorosłych

Jubileusz Franciszka (na czerwiec)

01/06/18
Pod koniec roku ukazała się książka Otwieranie drzwi. Rozmowy o Kościele i świecie, będąca podsumowaniem dotychczasowej posługi biskupa Rzymu. Dominique Wolton, francuski intelektualista, dyrektor badan naukowych w CNRS, autorytet w dziedzinie komunikacji przeprowadził szereg rozmów z papieżem. Jest to pierwszy wywiad, który nie jest zbiorem uładzonych pytań i odpowiedzi, lecz prawdziwym dialogiem, nie wolnym od potknięć i trudności.
Mało w nich gotowych odpowiedzi; widać wyraźnie trud ich poszukiwania. Rozmowa jest niezwykle bezpośrednia i szczera. Franciszek opowiada o własnych życiowych doświadczeniach, o trudnościach i niepowodzeniach; o intelektualnych fascynacjach i pasjach; o swojej codzienności.