2 niedziela wielkanocna
Sugestia programowa

Chrześcijanin „zrodzony z Boga” wierzy i „zwycięża świat”

08/04/18 ks. Stanisław Dyk
Wyjaśnienie tekstów świętych – odsłonięcie obchodzonego misterium: Celebracja drugiej niedzieli wielkanocnej jest jednocześnie świętem Miłosierdzia Bożego. Święto to nie ma jednak swojego bezpośredniego wyrazu w tekstach Lekcjonarza i Mszału. Należy zatem pamiętać, aby nie narzucać tekstom świętym jakichś „zewnętrznych” idei. Tematykę miłosierdzia należy raczej wkomponować w podstawową wymowę liturgii tej niedzieli zwanej już od starożytności Niedzielą Białą.
Miłosierdzie zatem jest jedynie dodaniem pewnego znaczenia do celebracji dnia. Podstawowym tematem tych tekstów świętych jest wiara w zmartwychwstałego Pana. Jest to zarazem wiara w Pana, który ma przebite ręce i bok, będące najwyższym znakiem Bożego miłosierdzia (…).
Wskazanie na życie chrześcijanina przemienionego przez Ducha Świętego: Chrześcijanin w Eucharystii doświadczył mocy zmartwychwstania, doświadczył mocy Chrystusowego Ducha. W ten sposób wzmocnił swoją wiarę, która pomaga mu „zwyciężać świat” (drugie czytanie). Chodzi tu o zwycięstwo nad „starym światem” grzechu, światem egoizmu oraz nad „starym światem” kłamstwa szatana, który prowadzi człowieka do życia bez Boga, poza Bogiem lub przeciw Bogu.
 
„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2017/2018