2 niedziela wielkanocna
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

08/04/18 Iwona, Andrzej Tomaszewscy
Dlaczego w kręgach chrześcijan tyle mówi się wysiłku i trudzie? Na czym polega życie wiarą? Jak uwolnić się od pseudochrześcijańskiego aktywizmu, nie popadając w drugą skrajność – bezczynność? Dlaczego nie wystarczy po prostu być „dobrym człowiekiem”? Jakie praktyki religijne są absolutnie konieczne, aby móc się nazywać chrześcijaninem?