2 niedziela wielkanocna
Homilia do dorosłych

Życie niezaśmiecone

08/04/18 ks. Maciej Szczepaniak
Ważną konsekwencją wydarzeń wielkanocnych jest uświadomienie sobie prawdy o obecności Ducha Świętego w naszym życiu. „Weźmijcie Ducha Świętego” – mówił do apostołów Zmartwychwstały. „Weźmijcie Ducha Świętego” – mówi dziś do nas. „Weźmijcie Ducha Świętego” oznacza: umacniajcie w sobie wiarę w zmartwychwstanie. To Duch Święty przez swoją łaskę dał nam wiarę i udziela nowego życia. Tak było też z apostołami – Tomasz nie wierzył, bo nie doświadczył działania Ducha Świętego. „Nie wziął Go”.