3 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do młodzieży

Jezus wie, co kryje się w człowieku…

04/03/18 s. Urszula Kłusek SAC
Od chwili chrztu świętego każdy z nas stał się świątynią Boga, ponieważ Bóg mieszka w sercu człowieka. W pierwszym Liście do Koryntian św. Paweł nas uczy: „Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście”. Wielką tajemnicą łaski i miłosierdzia jest zamieszkanie Boga w człowieku. Jest skarb i dar jakiego nie jesteśmy w stanie zrozumieć i za który nikt z nas, nie jest w stanie podziękować, ani tym bardziej nań zapracować.