3 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do dorosłych

Największa pokusa

04/03/18 ks. Radosław Rychlik
Wyrzuciliśmy z naszego słownika słowo „grzech”. Na nowo napisaliśmy dekalog, który nie jest już zbiorem boskich, lecz ludzkich przykazań. Umiemy wytłumaczyć największe nawet zło, które w odpowiedniej interpretacji staje się koniecznym dobrem. Dziś my sami chcemy mówić, co jest dobre a co złe. Chcemy być jak Bóg...