3 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

04/03/18 Michał Piotr Gniadek
Nie modlimy się do obrazów. One przypominają nam osoby, które przedstawiają. Bóg stał się człowiekiem, by być bliżej nas. Dał nam w ten sposób dotknąć rzeczywistości nieba. Oczywiście ludzka wyobraźnia może płatać figle, podpowiadać złe, zniekształcone obrazy, dlatego tak ważna jest dbałość o relację z Bogiem, o trwanie w komunii z Nim. Dobrze jednak wiemy, jak łatwo dziś o rozproszenia, tym bardziej, że na co dzień jesteśmy pochłonięci tak wieloma sprawami.