Polecamy
Katolicy powróćcie do domu. Niezwykły Boży plan na twoje życie Best
seller
Tom Peterson
KSIĄŻKA
20,00 zł 9,00 zł

3 niedziela wielkanocna

Sugestia programowa
15/04/18 ks. Stanisław Dyk
Wyjaśnienie tekstów świętych – odsłonięcie obchodzonego misterium: Męka Chrystusa jawi się w słowie Bożym jako chwalebna – zwycięska. Bóg zaraz po śmierci Jezusa wskrzesił Go z martwych. Według Bożego planu bowiem Mesjasz ma nie tylko cierpieć, lecz także zmartwychwstać. Zmartwychwstały i zwycięski Jezus jawi się w tej celebracji jako dawca pokoju.
Homilia do dorosłych
15/04/18 Teresa Cybulska
Na ziemi przynajmniej w krajach cywilizowanych jest pogotowie ratunkowe, a Pan Jezus zostawił nam sakrament pokuty. W Wielki Poście, a w nim: przez modlitwę, jałmużnę i sakramentalną pokutę my chrześcijanie wróciliśmy do Chrystusa. Jeżeli dziecko, które wybiegło na jezdnię za piłką i zostało potrącone przez samochód znajdzie się ponownie w takiej samej sytuacji zastanowi się czy wybiec, czy raczej poczekać, choć to grozi utratą piłki? A nasza przyjaźń z Panem Jezusem jest ważniejsza od piłki, tym bardziej, że nie jesteśmy już dziećmi.
Homilia do dorosłych
15/04/18 ks. Robert Klemens COr
Święty Łukasz, którego usłyszeliśmy dziś dwukrotnie, najpierw w Dziejach Apostolskich a potem w Ewangelii opisuje – cytując Piotra – jak doszło do zgładzenia „Świętego i Sprawiedliwego Dawcy życia” a zarazem wyjaśnia motywy takiego działania. Dopatruje się ich w nieświadomości wynikającej z nieznajomości. Ta nieznajomość ma znamiona braku wiedzy albo odrzucenia wiedzy o Jezusie jako zapowiadanym Mesjaszu...
Homilia do dorosłych
15/04/18 ks. Kazimierz Zdziebko OMI
Otwarcie drzwi życia dla Zmartwychwstałego sprawia, że przychodzi On w naszą codzienność, przynosząc dar prawdziwego i życiodajnego pokoju, który gasi płomienie złości, zawiści, pychy i podziałów. Jego przemienione zmartwychwstaniem człowieczeństwo jest darem, którego ten świat człowiekowi nigdy nie ofiaruje: „Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego, Pan mnie wysłucha, gdy będę Go wzywał. Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, bo tylko Ty jeden, Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie”.
Homilia do młodzieży
15/04/18 ks. Maciej Przybylak
Dzisiaj słowo Boże mówi nam także o pokoju, jednak pokój o którym jest mowa nie jest pacyfizmem, ale posiada zupełnie inne, i to głębsze znaczenie. Niektórzy ze środowisk raczej lewicowych uważają Pana Jezusa za przywódcę pacyfistycznego, a nawet anarchistę. Jednak te wizje świadczą o braku znajomości orędzia Jezusa i Jego Ewangelii. Jaki pokój przynosi nam Jezus? Jakiego pokoju chce Jezus? O jakim pokoju myślimy, gdy słyszymy podczas każdej Eucharystii słowa „Pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję”?
Homilia do dzieci
15/04/18 Monika Zuber
Dzisiejsza ewangelia opowiada o tym, kiedy do wystraszonych wydarzeniami pojmania i zabicia Jezusa, uczniów, przychodzi On sam – zmartwychwstały Mesjasz. To, co wydarzyło się dosłownie kilka dni temu, wciąż jest trudnym i bolesnym przeżyciem dla naśladowców Jezusa. Nie spodziewali się, że tak łatwo można zabić tak dobrego człowieka. Spodziewali się pięknej przyszłości, a ich marzenia urywały się dosłownie w kilka godzin i to tak brutalnie. Prawdopodobnie boją się teraz o siebie nawzajem, o swoją przyszłość… Ból straty przyjaciela i mistrza, przeplata się więc z lękiem i niepewnością.