3 niedziela wielkanocna
Homilia do dorosłych

Bóg wskrzesił Go z martwych

15/04/18 ks. Kazimierz Zdziebko OMI
Otwarcie drzwi życia dla Zmartwychwstałego sprawia, że przychodzi On w naszą codzienność, przynosząc dar prawdziwego i życiodajnego pokoju, który gasi płomienie złości, zawiści, pychy i podziałów. Jego przemienione zmartwychwstaniem człowieczeństwo jest darem, którego ten świat człowiekowi nigdy nie ofiaruje: „Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego, Pan mnie wysłucha, gdy będę Go wzywał. Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, bo tylko Ty jeden, Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie”.