3 niedziela wielkanocna
Sugestia programowa

Chrystus dawcą pokoju. Chrześcijanin świadkiem pojednania i pokoju

15/04/18 ks. Stanisław Dyk
Wyjaśnienie tekstów świętych – odsłonięcie obchodzonego misterium: Męka Chrystusa jawi się w słowie Bożym jako chwalebna – zwycięska. Bóg zaraz po śmierci Jezusa wskrzesił Go z martwych. Według Bożego planu bowiem Mesjasz ma nie tylko cierpieć, lecz także zmartwychwstać. Zmartwychwstały i zwycięski Jezus jawi się w tej celebracji jako dawca pokoju.
Pokazuje On uczniom swoje ręce i nogi pełne ran, których doznał w walce o pokój. W ten sposób objawia się tu nie jako jakiś pacyfista, lecz jako Ten, który złożył siebie w walce o pokój, a teraz jest Królem Pokoju (…).
Wskazanie na życie chrześcijanina przemienionego przez Ducha Świętego: Chrześcijanin w Eucharystii doświadczył Chrystusa, a wraz z Nim żywego pokoju, który w Nim mieszka. Doświadczył także Ducha Świętego, którego owocami są: miłość, radość i pokój. Duch Święty wypala w wierzących grzech zawiści, pychy i podziałów. Dzięki temu wierzący już nie żyją dla świata i grzechu, dla własnego „ja”, lecz dla Chrystusa. Albowiem tam, gdzie jest Duch, tam jest także miłość, gdyż Bóg jest Duchem i Bóg jest miłością.
 
„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2017/2018