3 niedziela wielkanocna
Homilia do dorosłych

Grunt to dobre znajomości

15/04/18 ks. Robert Klemens COr
Święty Łukasz, którego usłyszeliśmy dziś dwukrotnie, najpierw w Dziejach Apostolskich a potem w Ewangelii opisuje – cytując Piotra – jak doszło do zgładzenia „Świętego i Sprawiedliwego Dawcy życia” a zarazem wyjaśnia motywy takiego działania. Dopatruje się ich w nieświadomości wynikającej z nieznajomości. Ta nieznajomość ma znamiona braku wiedzy albo odrzucenia wiedzy o Jezusie jako zapowiadanym Mesjaszu...