3 niedziela wielkanocna
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

15/04/18 Teresa Cybulska
Na ziemi przynajmniej w krajach cywilizowanych jest pogotowie ratunkowe, a Pan Jezus zostawił nam sakrament pokuty. W Wielki Poście, a w nim: przez modlitwę, jałmużnę i sakramentalną pokutę my chrześcijanie wróciliśmy do Chrystusa. Jeżeli dziecko, które wybiegło na jezdnię za piłką i zostało potrącone przez samochód znajdzie się ponownie w takiej samej sytuacji zastanowi się czy wybiec, czy raczej poczekać, choć to grozi utratą piłki? A nasza przyjaźń z Panem Jezusem jest ważniejsza od piłki, tym bardziej, że nie jesteśmy już dziećmi.