4 niedziela Wielkiego Postu
Sugestia programowa

„Myśmy uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam” i którą „rozlewa w sercach naszych przez Ducha Świętego”

11/03/18 ks. Stanisław Dyk
Wskazanie na życie chrześcijanina przemienionego przez Ducha Świętego: Na miłość Chrystusa chrześcijanin powinien odpowiedzieć wiarą, która ma charakter osobowy. Bóg bowiem nie daje nam czegoś, lecz ofiaruje nam własnego Syna. Wiara zatem jest powierzeniem się Bogu, jest odpowiedzią miłości na miłość. To nie ma być jakiś chłodny i wykalkulowany dar z siebie, lecz całkowite oddanie się Bogu.
Tylko w ten sposób, poprzez taką wiarę, otrzymujemy darmowe zbawienie (drugie czytanie). To zbawienie jest życiem samego Boga udzielonym człowiekowi – trochę tak, jakby to krew samego Boga zaczęła płynąć w naszych żyłach. Nie chodzi tu więc o jakieś usprawiedliwienie i odnowienie, lecz o autentyczną nowość życia, która przemienia. Jezus przez śmierć na krzyżu przyjmuje nas do siebie i w kontakcie ze sobą przemienia, dając nam możliwość nowego życia, uzdalniając do „pełnienia dobrych czynów” (Ef 2, 10).
 
„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2017/2018